loadingimg

Wczytuję dane...

Partnerzy

Polski Sklep Medyczny

Formularz odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)– Adresat: Twoje Ratownictwo Jacek Wiatr, ul. Reymonta 12/2 35-210 Rzeszów, adres e-mail: [email protected]– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)


– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)


– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez medyczny-sklepik.pl.