Wczytuję dane...
Formularz reklamacyjny

Poniżej znajduje się formularz reklamacyjny sklepu medyczny-sklepik.plformularz

FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi)

 

Adresat: Twoje Ratownictwo s.c., 35-210 Rzeszów, Reymonta 12/2

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta: ___________________________________________________________________

Adres Klienta: ____________________________________________________________________________________

Nr telefonu Klienta:  _______________________________________________________________________________

Adres e-mail Klienta:  ______________________________________________________________________________

 

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

        adres pocztowy,

        adres e-mail.

 

Reklamacja dotyczy:

        Umowy Sprzedaży z dnia __________ produktu___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

        Umowy o świadczenie innej Usługi Elektronicznej _________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

        inne:______________________________________________________________________________________

 

 

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji: ________________

 

 

Opis problemu:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Żądanie reklamacji:


        usunięcie wady Produktu lub Usługi

        wymiana Produktu na wolny od wad

        obniżenie ceny Produktu

        odstąpienie od Umowy


 

Klient przyjmuje do wiadomości, że:

Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 

Składając reklamację Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez adresata w celu rozpoznania reklamacji i prowadzenia korespondencji z nią związanej. Zgoda ta może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                             Podpis składającego

 

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez medyczny-sklepik.pl.