sklep medyczny

Ratownictwo medyczne to w naszym kraju wciąż rozwijająca się dziedzina. Nie oznacza to, że czegoś nam w tej materii brakuje, wręcz przeciwnie – widoczna jest od wielu lat tendencja pogłębiania wiedzy i świadomości społeczeństwa. Niestety, bardzo często umierają ludzie, którzy nie otrzymali najmniejszej szansy na przywrócenie podstawowych czynności życiowych. Jedyną nadzieją na otrzymanie pomocy może być wyłącznie drugi człowiek.

Maseczka do resuscytacji firmy Ambu®

Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, będące podstawą wszelkich działań związanych z ratownictwem medycznym w Polsce, od wielu lat i wydań nie pozostawiają wątpliwości – prawidłowa reakcja świadków nagłego zatrzymania krążenia (NZK) to najważniejsze z ogniw łańcucha przeżycia. Wczesne rozpoznanie stanu wymagającego pilnej interwencji oraz natychmiastowe wezwanie pomocy, to kluczowy czynnik mogący zdecydować o ludzkim życiu. Co jednak, jeżeli znajdujemy się w tym czasie na urodzinach u babci mieszkającej 40 km od najbliższej karetki Państwowego Ratownictwa Medycznego lub przytomność stracił nasz przyjaciel podczas niedzielnego spaceru po lesie? Nasza pomoc może okazać się niezbędna.

Krótki artykuł, który Państwo (mamy nadzieję) czytacie, dotyczy produktu określanego mianem: maseczka do resuscytacji. Podstawową kwestią pragnącą wyjaśnienia jest właśnie nazewnictwo. Bardzo często spotkać można się z nadawaniem zamiennie tym samym produktom następujących nazw:

 • maseczka do rescusytacji
 • maska CPR
 • maska RKO
 • maska ambu (od czołowego producenta, amerykańskiej firmy Ambu®)
 • maska do sztucznego oddychania
 • maska anestetyczna
 • maseczka z zastawką/ustnikiem
 • maska tlenowa

Odnalezienie się w powyższej liście dla osoby niekoniecznie związanej z medycyną może okazać się niełatwe. Niestety podobnie bywa również w środowiskach medycznych, gdzie często wyroby medyczne, będące być może podobne, lecz jednak odmiennego zastosowania, również bywają mylone – rzecz jasna na płaszczyźnie nazewnictwa, nie zaś zastosowania. Dopiero określenie zastosowania czyni nam w tym miejscu konkretne kryterium podziału. Naszym zdaniem można zastosować podział taki, jak poniżej, nie jest to jednak żaden oficjalny wzór.

Podstawowe rodzaje masek:

 • maski tlenowe – służące wyłącznie do podaży tlenu pacjentom z dusznością lub innym deficytem tego pierwiastka (wyróżniamy maski proste, z nebulizatorem lub workiem – rezerwuarem)
 • maski CPR – stosowane w przypadku NZK do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a ich inne nazwy to: maski RKO, maski do resuscytacji, maski do sztucznego oddychania, maski z zastawką itp.)
 • maski anestetyczne – używane w celu prowadzenia wentylacji oddechowej niekoniecznie u pacjentów z zatrzymaniem krążenia, wraz z resuscytatorem (workiem samorozprężalnym) stanowią duet niezastąpiony podczas zastępowania oddechu u nieprzytomnych niezaintubowanych pacjentów

Maska anestetyczna (stosowana między innymi w ratownictwie medycznym)

Korzystanie z maski do resuscytacji, czyli w naszym rozumieniu maski CPR (jest to najczęściej stosowane określenie, nadane przez firmę Ambu®) wymaga pewnej wiedzy i wprawy. Wbrew pozorom, sytuacja kiedy człowiek poddawany jest np. na filmach zabiegowi reanimacji, tak naprawdę w najmniejszym nawet stopniu nie jest rzeczą prostą. Ponieważ niniejszy „Blog” dotyczy głównie spraw związanych ze sprzętem medycznym, nie będziemy w niniejszym artykule rozwijać zagadnień ściśle związanych z ratownictwem medycznym i zabiegami resuscytacyjnymi. Kwestie niesienia tzw. pierwszej pomocy bardzo szeroko i przystępnie wyjaśnione są w publikacjach Polskiej Rady Resuscytacji i do nich naszych zainteresowanych czytelników odsyłamy. Naszym celem jest udzielenie (możliwie najtrafniejszych) wskazówek dotyczących stosowania maski do resuscytacji.

STOSOWANIE MASKI CPR – PODSTAWOWA INSTRUKCJA
1. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo (np. załóż rękawiczki ochronne).
2. Wyjmij maskę z opakowania i kciukami obydwu dłoni nadaj jej odpowiedni kształt (wypchnij spłaszczony środek na zewnątrz).
3. Umieść maskę na twarzy pacjenta w taki sposób, by węższa jej część znajdowała się nad nosem, a szersza pod ustami, załóż gumkę podtrzymującą maseczkę pod głową poszkodowanego.
4. Utrzymaj drożność dróg oddechowych poszkodowanego poprzez odpowiednie odchylenie jego głowy do tyłu,przy jednoczesnym zadbaniu o zachowanie szczelności pomiędzy powierzchnią maski, a jego twarzą.
5. Wtłocz powietrze wydychane z własnych płuc, poprzez ustnik z zastawką bezzwrotną do płuc poszkodowanego.

Powyższe punkty to jedynie (jak wskazuje tytuł) podstawowa instrukcja użycia masek CPR! Naszym zdaniem niemożliwe jest stosowanie tego produktu bez odbycia teoretycznego i praktycznego szkolenia, pod okiem doświadczonego instruktora. Ciekawostką (choć niekoniecznie pozytywną) jest fakt, że nawet personel medyczny (nierzadko również ratowniczy) miewa problemy z prawidłowym użyciem maski do resuscytacji. Największą trudność zazwyczaj powoduje zachowanie drożności dróg oddechowych przy jednoczesnym utrzymaniu szczelności pomiędzy maską, a twarzą pacjenta. Dzieje się tak z wielu względów, lecz zdecydowanie czynność ta nie jest prosta w wykonaniu. Należy pamiętać, że już wykonywanie ucisków klatki piersiowej w sposób natychmiastowy i prawidłowy może okazać się zabiegiem, który uratuje ludzkie życie. Błędem jest natomiast popularne w wielu kręgach stwierdzenie, że obecnie rezygnuje się z wykonywania oddechów ratowniczych w BLS (Podstawowych Zabiegach Resuscytacyjnych, czyli tak zwanej „pierwszej pomocy”). Istnieją przypadki, w których skuteczne dostarczenie tlenu do płuc osoby poszkodowanej okazuje się kluczowe.

Podstawowe elementy dobrej maski CPR to:

 • zastawka bezzwrotna, która zapobiega przedostaniu się płynów ustrojowych z ust lub twarzy poszkodowanego poza wnętrze odpowiednio założonej maski
 • uniwersalna końcówka zewnętrzna, która umożliwia zarówno wtłaczanie powietrza ustami, jak i przy pomocy worka samorozprężalnego (resuscytatora)
 • gumka podtrzymująca maskę na twarzy poszkodowanego
 • solidne etui chroniące maskę przed uszkodzeniem oraz wpływem czynników zewnętrznych
 • przezroczysta i miękka konstrukcja, umożliwiające kontrolę wydzielin ratowanego oraz zachowanie możliwie najlepszej szczelności

Podsumowując: maski do resuscytacji (nie myląc ich z maskami anestetycznymi) to produkt niezwykle istotny i cenny dla ratownictwa medycznego, a co za tym idzie ludzkiego życia. Należy jednak pamiętać, że wszelkie czynności związane z niesieniem pomocy medycznej powinny być wsparte zarówno wiedzą, jak i praktycznym przeszkoleniem. Zachęcamy do interesowania się ratownictwem i niesieniem pomocy – to wspaniała sprawa, która potrafi zdecydowanie zmienić nasz stosunek do drugiego człowieka.